ExifII*Duckyd3http://ns.adobe.com/xap/1.0/ AdobeddO   ! 1Aa"#Q2 qBR$%!1AQaq"2B#𑡱b3 ?!'/yF⊔zvgΙMʭ~ i#eCTppMMD :USA@4@4@42wFOs/VD*2|+iBq-u E oF6g$%&P@DASت42nZ^N%Ļi\)!T{,e=?@2ѤU( xDH.VȖa|;Μ&6XjbhHIcb`Jr@HD E/i\uDhQ(hhh s8U3B gr8lwnw[nN#ecCE;vݛej #.tXbLj"#EMӄ ٙH@L ߏsVqlO$y\b|ȟZ XP gӵ%LE*N ۸>kTsMIM[F>1W,ҁ8՝Q"ľv041a":_7~dƑ9vW6f<æ)`J難R L܅3RНR:bWab]8Pq*i6mZ88 Y_.Ud̳(f^]޺J?Yq[%"/Soxx6Qa.8K_ȚjYHT靷]U,fC,誡@أ7;'VdժɦlI+#U8"r>^&FR%HZىbf~aT;V(vKe6H֜bαRSW!@aOCU.Nc u98jIkK9hNEc*K]V!v央VVahʲH%QD 7SRx%wPixڠ(ڵ PE2$FLH%L'[(v:ÖkaQ6S2C& 7AԺ(uY\3EB,ft PQTc} \tsD..zhhVvg`S  MTСdQ P5NIm MiǛ|]{J—l߲2Q1+fNUN,r#9H;g*JY&iJVc8pð,1(Nu~X 9;RB Mp.dx%ʌM ;DujZܐ7"w/y\@zՕNyK 9 qL;n#퐺FVr݂]4e$-e̪27е(~D;l:GBu0笚1QEO]Y{'ЬV;K1í+LͰ/DO -%8-geil,D|,c(o$eqAqMRC^wROrx{c< t&q,v6J3 Urf^YC  ᾺZ[d͹RivgnJHaUEv٣J e Osd"hhY̓\D""aLHZ70-ҍ?o2]vniUn$;$]`ln!QD(MUŴ!+%V]b nSt#M7T>;gǧ#)] Hyh"gۼQIB2dPD@L?jk${5"Ȣ L9 )R,vշZor H$0 菅}:l!^+ u'Fh wYr+ !,QaXF+ E[&QJ*ܳ'xDxHMJFqs V]ͨOOd UÏ-C)$+dtZKG_2; v04yh Rv%z o,C`?rVQԥ[-x_l 1q0nD ;.}_/ڛ^t$*5o $BVR>%V6'!R A!jgBRaLy/TjŌlVMSYȂ MC2]8)X!{B7ԿnKk]jF)[_OJQvVX8uHj ?M[6=y5 9*-عJ!a};] MK<٣UhUtYXf7fc5lZa%(D)D6mk4op+y?qџ 9kVAoVYE'Rj99I PT KIvFbh ]Pef=GN_>VgFi2 (%0fܻmm>h: 8??OP#W_Qw|[oݾZSЫ '.H?ڿv}/~O-} ^8 L_x|;>mm o@4@